Ανάκληση της Mercedes για 3.529 αυτοκίνητα

Ανάκληση της Mercedes για 3.529 αυτοκίνητα

Ανάκληση της Mercedes για 3.529 αυτοκίνητα

Η Mercedes-Benz Ελλάς εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης στη χώρα μας που αφορά 3.529 αυτοκίνητα για δημιουργία επαρκούς γείωσης της κολόνας τιμονιού. Δείτε ποια μοντέλα περιλαμβάνονται, αλλά και πως θα ενημερωθείτε περαιτέρω.

Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε., γενικός αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτοκινήτων Mercedes στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε το Τµήµα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης Mercedes A-Class, B-Class, CLA, GLA και C-Class (ΚΣ 117, 176, 246, 242, 156, 205 και 253).Η συγκεκριµένη ανάκληση περιλαµβάνει 3.529 αυτοκίνητα, παραγωγής ετών 2014 και 2015. Στα εµπλεκόµενα οχήµατα ενδέχεται η κολόνα τιµονιού να µην έχει επαρκή γείωση. Σε συνδυασµό µε µια εσωτερική βλάβη των επαφών στη µονάδα διακοπτών της κολόνας τιµονιού θα µπορούσε, σε περίπτωση ηλεκτροστατικής εκκένωσης, να ενεργοποιηθεί αδικαιολόγητα ο αερόσακος οδηγού.

Η βλάβη επισηµαίνεται στον οδηγό εγκαίρως µέσω ενός προειδοποιητικού µηνύµατος για τον αερόσακο στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων, καθώς και µε την κόκκινη ενδεικτική λυχνία αερόσακου.Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το ανωτέρω θέµα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειµένου να δηµιουργηθεί επαρκής γείωση της κολόνας τιµονιού, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε τη Γραµµή Εξυπηρέτησης της μάρκας στο τηλέφωνο 800 11 76000.

ΠΗΓΗ

Top